Chào mừng đến với Lớp Luật DT1332 X1

THÔNG TIN LỚP HỌC DT1332 X1

Thông báo, để tiện cho các bạn truy cập thông tin, BCS lớp đã tạo trang facebook của lớp theo địa chỉ tại đây . Các bạn có thể vào để cập nhật thông tin cần thiết. Trang web này sẽ không hoạt động nữa!